Welcome!

Oto jedna z największych życiowych prawd: jeżeli nie znasz swojej ceny, oszacuje ją ktoś inny. Jak ubijasz najlepszy interes, najwięcej zyskujesz, zdobywasz przewagę w każdej sprawie? Oto jak: żądasz Księżyca, a przystajesz na gwiazdkę z nieba. W poprzednim rozdziale mówiliśmy o tym, jak zdobyć przewagę w związkach miłosnych. Ale potęgę tego prawa możesz wykorzystać dla uzyskania przewagi we wszelkich relacjach. Wszystko w życiu jest subiektywne. To oznacza, że nie ma absolutnych prawd, a w większości nowych sytuacji opinie stają się faktami. Dalsze informacje są następnie dopasowywane do nowej struktury przekonań. Jeśli chcesz nadać sobie wartość, musisz stworzyć właściwy obraz. W negocjacjach zaczynaj od bardzo wysokiego pułapu, choćby nawet trochę nierozsądnego. To ważne, bo w ten sposób, to ty wyznaczasz punkt wyjścia. (Pamiętaj jednak, że nie możesz zacząć od absurdalnie wysokiego poziomu, bo będziesz śmieszny). Ilekroć masz do czynienia z kimś lub czymś o nieznanej cenie, działa zasada: kto pierwszy wyceni, ten wyznaczy wartość Lampiony . Aby nie było wątpliwości, kiedy mówimy o wartości osoby, mamy na myśli oczywiście wartość dla innych, a nie wartość jednostki jako człowieka. Zatem wartość jest niewiadomą, której postrzeganie można zmienić przez zastosowanie dwóch specyficznych zasad psychologicznych.

Ilekroć masz do czynienia z rzeczami nieuchwytnymi, wyznacz wartość, jaką chcesz, bo jak długo coś nie ma ustalonej wartości, twoja wycena nie będzie się wydawać nierozsądna.You are visitor no.

Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!